Alok Kumar
Patna

Priya
Jharkhand

Sengodan Ramasamy
Kerala

Gor Sahdev
Gujarat

Kunal Mandal
West Bengal

Bhavin
Gujarat

Naveen Kumar
Ghaziabad

Jigar Thakkar
Gujarat

Nidhiagrawal
Uttar Pradesh

Murugan
Tamil Nadu

Biya Jain
Tamil Nadu

Jaya Rathmishra
Mumbai

Sayed Alize
Uttar Pradesh

Chethan
Bengaluru

Akanksha Singh
Bengaluru

Rimpy Goyal
Punjab

Arsh Gupta
Uttar Pradesh

Priyanka
Gujarat

Narendra
Delhi

Rajveer
Jharkhand

Samrat
Mumbai

Kalyani
Jharkhand